1. Každý návštěvník minigolfového hřiště je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a s Provozním řádem Sportovního areálu Rekreačního střediska Pod Javory.

2. Vstup do prostoru hřiště je povolen pouze osobám s hrací kartou, která slouží současně jako vstupenka i doklad o zapůjčení sportovního náčiní.

3. Za vypůjčené sportovní nářadí je vybrána zástava/kauce (min. 200,- Kč, doklad, cenná věc, …), která bude po skončení hry a vrácení nepoškozeného sportovního náčiní vrácena.

4. Přístup na hřiště mají osoby ve věku od 3 let. Dětem do 12 let je vstup na hřiště umožněn pouze v doprovodu dospělé osoby. Rodiče odpovídají za své děti a škody, které děti příp. způsobí.

5. Každý návštěvník je povinen dbát zvýšené opatrnosti, aby při hře nedošlo k ohrožení ostatních         návštěvníků.

6. Je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem narušovat umělý povrch hřiště a to zejména kopat do něj, odkrývat jej. Je zakázán vstup na umělý povrch v znečištěné sportovní obuvi.

7. Je zakázána hra na umělém povrchu v případě deště, či při podmáčeném povrchu.

8. Po ukončení hry jsou návštěvníci povinni předat hřiště v uklizeném stavu.

9. Při porušení provozního řádu multifunkčního hřiště a Provozního řádu Sportovního areálu Rekreačního střediska Pod Javory má správce či majitel hřiště právo ukončit předčasně hru a vykázat hráče z areálu, bez nároku hráče na vrácení vstupného.

10. Ve všem ostatním, co není uvedeno v tomto provozním řádu, platí Provozní řád Sportovního areálu Rekreačního střediska Pod Javory.